• Lidmaatschap

  Als je interesse hebt om te komen handballen mag je eerst 4 trainingen op proef meedoen. Het aanmelden als lid kan via de train(st)er waarbij je op proef hebt getraind.

  Je ontvangt een inschrijfformulier en deze moet samen met een pasfoto en een ingevulde machtigingskaart weer worden ingeleverd bij de train(st)er.

  Vanaf dat moment ben je speelgerechtigd. Wij zullen dan ons best doen om je  in een team te plaatsen,  in sommige gevallen is dat helaas niet altijd direct mogelijk.

  Contributie 2019-2020 

  Bedragen per maand      
         
  F-jeugd 7 t/m 8 jaar 2013-2014  15,00
  E-jeugd 9 t/m 10 jaar 2011-2012  17,00
  D-jeugd 11 t/m 12 jaar 2009-2010  19,00
  C-jeugd 13 t/m 14 jaar 2007-2008  21,00
  B-jeugd 15 t/m 16 jaar 2005-2006  23,00
  A-jeugd 17 t/m 18 jaar 2003-2004  25,00
  Senioren 19 jaar en ouder 2002 en eerder  30,00
  Niet spelend Kaderleden     10,00
  Gezinscontributie      58,00

  Je kunt je afmelden tot 1 april en je bent speelgerechtigd met een betalingsplicht tot 30 juni. 

  Zonder schriftelijke opzegging wordt het lidmaatschap automatisch met één jaar verlengd. De opzegging moet naar het secretariaat gestuurd worden.

  Contributie studenten i.o.m. penningmeester