• Lidmaatschap

  Als je interesse hebt om te komen handballen mag je eerst 4 trainingen op proef meedoen. Het aanmelden als lid kan via de train(st)er waarbij je op proef hebt getraind.

  Je ontvangt een inschrijfformulier en deze moet samen met een pasfoto en een ingevulde machtigingskaart weer worden ingeleverd bij de train(st)er.

  Vanaf dat moment ben je speelgerechtigd. Wij zullen dan ons best doen om je  in een team te plaatsen,  in sommige gevallen is dat helaas niet altijd direct mogelijk.

  Contributie 2016-2017 

  Bedragen per maand      
  Kabouter/mini 6 jaar 2010   9,00
  F-jeugd 7 t/m 8 jaar 2008-2009  13,00
  E-jeugd 9 t/m 10 jaar 2006-2007  15,00
  D-jeugd 11 t/m 12 jaar 2004-2005  17,00
  C-jeugd 13 t/m 14 jaar 2002-2003  19,00
  B-jeugd 15 t/m 16 jaar 2000-2001  21,00
  A-jeugd 17 t/m 18 jaar 1998-1999  23,00
  Senioren 19 jaar en ouder 1997 en eerder  28,00
  Niet spelend Kaderleden     9,00
  Gezinscontributie      54,00

  Je kunt je afmelden tot 1 april en je bent speelgerechtigd met een betalingsplicht tot 30 juni. 

  Zonder schriftelijke opzegging wordt het lidmaatschap automatisch met één jaar verlengd. De opzegging moet naar het secretariaat gestuurd worden.

  Contributie studenten i.o.m. penningmeester